KIRKENS FORMÅL

 

TURISTKIRKEN ER ØKUMENISK OG ET SAMLINGSSTED FOR ALLE SKANDINAVER I ET INKLUDERENDE FELLESSKAP.

TURISTKIRKEN VIL I ORD OG GJERNING BÆRE UT VITNESBYRDET OM JESUS KRISTUS OG VINNE MENNESKER FOR GUDS RIKE.

TURISTKIRKEN ØNSKER SÅVIDT DET ER MULIG Å STÅ TIL TJENESTE FOR DEN SOM TRENGER HJELP.