MØTEVIRKSOMHET

UKENTLIG MØTEPROGRAM:

SØNDAG kl.19.oo 

HELE KIRKEN SYNGER

 

ONSDAG kl.19.oo  

TEMAKVELD

 

FREDAG  kl.11.oo  

FORMIDDAGSTREFF

 

LØRDAG  kl.19.oo HYGGEKVELD

Alle møter avsluttes med enkel  bevertning

 

                DU ER VELKOMMEN!

 

 

 

                                     

 

 

             

   

 

 

 

 

 

        

 

 

 

             DU ER VELKOMMEN