UTFLUKTER

HELDAGSTUR MED BUSS

 

TURISTKIRKEN ARANGERER  ET PAR BUSSTURER I LØPET AV VINTERHALVÅRET. TUREN GÅR DA TIL INTERESSANTE REISEMÅL I DISTRIKTET. UNDERVEIS GJØR VI  EN KAFFESTOPP MED MEDBRAKT KAFFE OG KAFFEMAT OG SENERE SPISER EN BEDRE LUNCH  NÅR VI  KOMMER FRAM TIL REISEMÅLET.

 

 

            DU BØR BLI MED!

 Fortsett!

 

Blomstringstur
Mundamar