Høsten 2019 i Turistkirken

I skrivende stund, 29.09.2019, har vi startet opp med høstens møtevirksomhet.

Det er Olav Dahl som er hovedtaler i oktober.

Samlingene blir som følger:

Onsdag kl. 19.00 Temamøte

Fredag kl. 11.00 Formiddagstreff

Lørdag kl. 12.00 - 13.00 Grøtservering

Lørdag kl. 19.00. Hyggekveld

Søndag kl. 19.00. Hele kirken synger.

I november 2019 blir Berit og Arne Øystein Rambekk med i Turistkirken.

Du er hjertelig velkommen.