Standard side

Vinter og vår 2020 i Turistkirken

Først vil vi ønske alle våre venner en velsignet jul og et godt nytt år!

Vi starter opp igjen onsdag 15.januar.

Talere i januar blir Jan Tore Olsen og Johannes Kleppa fra Centro Sarepta.

Taler i februar blir Per Tjøstheim.

I mars blir Olaug og Berner Solås med oss.

Nå håper vi dere pakker kofferten og kommer for å være med oss i Den Norske Turistkirke Benidorm.

Høsten 2019 i Turistkirken

I skrivende stund, 29.09.2019, har vi startet opp med høstens møtevirksomhet.

Det er Olav Dahl som er hovedtaler i oktober.

Samlingene blir som følger:

Onsdag kl. 19.00 Temamøte

Fredag kl. 11.00 Formiddagstreff

Lørdag kl. 12.00 - 13.00 Grøtservering

Lørdag kl. 19.00. Hyggekveld

Søndag kl. 19.00. Hele kirken synger.

I november 2019 blir Berit og Arne Øystein Rambekk med i Turistkirken.

Du er hjertelig velkommen.