Spaniatreff

Program på Spaniatreff på Solstrand.

Vi møtes på Solstrand fra kl.16.00 mandag 15.08. Så får vi middag kl. 17.00 og hyggekveld kl. 19.00.

Tirsdag blir det frokost kl. 09.00 og møte ved Olav Dahl kl. 11.00. Lunch kl. 13.00. Kaffi/sangmøte v.Rambekk kl. 15.00. Middag kl. 17.00 og møte kl. 19.00.

Onsdag blir formiddagen som tirsdag. Kl. 15.00 samles vi til Generalforsamling. Middag kl. 17.00 og kl. 19.00 har vi møte med utlodning.

Torsdag: kl. 09.00 Frokost. Kl. 11.møte v. Olav Dahl og Rambekk. Kl. 13.00 Middag m. avslutning.

Det blir sosialt samvær og kaffi  hver kveld etter kveldsmøte.

HJERTELIG VELKOMMEN !

Velkommen til Solstrand

Vårt årlige Spaniatreff i august, det såkalte Listastevnet, blir i år flyttet til Solstrand. Tidspunkt er  15.-18. august.

vi kommer tilbake med program både her og på Facebook

Du melder deg på til Toril Torp på tlf. 91559205

Oktober-november 2022

Det er leit å måtte avlyse programmet for våren 2022.

Det er desto hyggeligere å kunne melde om at vi satser stort til høsten. I oktober måned får vi besøk av Nils Kåre Strøm. Han er kjent forkynner/evangelist fra Misjonssambandet. 

I november får vi besøk av Leif Jakobsen. I tillegg til disse blir Berit og Arne Øysten Rambekk med oss i tiden 23.10. - 13.11.2022.

Så håper vi mange av dere vil være med oss til høsten. Vi regner da med at denne koronapandemien har roet seg ned. Vi ser fram til å møtes igjen i Den Norske Turistkirke Benidorm.

Møter i oktober

Nå er vi godt i gang med møter i Turistkirken. Vi har med oss Johnn Hardang som taler i denne perioden. Vi er ikke så mange her nede nå. Noen er sjuke, noen er engstelige for å reise

vi opplever det trygt å være her

Velkommen til å være sammen med oss søndag, onsdag og lørdag kkl.19.00

Oktober/november

Vi planlegger åpning av Turistkirken Benidorm søndag 3.oktober og vil holde åpent så lenge det er grunnlag for det utover i november.

Johnn R Hardang blir med som taler i tiden 11.- 25. oktober. Andre møter blir delt mellom Sven Gunvaldsen og Magne Wold. Vi regner også med å få talarhjelp fra Centro Sarepta.

Velkommen til fine dager i Spania

Avlysing

På grunn av pandemien ser vi oss nødt til å avlyse vårstevnet i Fyresdal.

Vi ser nå fram til Listastevnet 6.-8. august 2021. Du er hjertelig velkommen. Det vil være fint om alle dere som er påmeldt til stevne i Fyresdal, vil komme til Lista.

Send din påmelding til: Magne Wold, tlf. 45867899, mail: magnewold@yahoo.no

Fyresdal

Ny endring av tidspunkt for stevne i Fyresdal.

Det er vanskelige tider vi lever i nå. Det har gjort at det også er vanskelig å bestemme når vi skal møtes.

Det er nå bestemt at tiden blir 25.-30.mai. Programmet blir som før bestemt. Generalforsamlingen blir fredag 28.mai. Husk at du som er medlem, kan forhåndstemme.

Vi håper du kan komme og flere er hjertelig velkommen.

Forandring

Det blir forandring av tidspunkt for stevnet i Fyresdal og stevnet på Lista

Fyresdal er flyttet fra april til 4-9. mai Programmet blir som tidligere meldt.

Listastevnet er flyttet fra første helg i august til andre helg i august

Gjør deg kjent med endringene og vær velkommen til Fyresdal i vårdrakt oG til Lista

Vårstevne i Fyresdal

Siden det ikke er mulig å reise til Spania denne våren, ønsker vi å invitere til en vårsamling på Fyresdal Kurs og leirsted fra tirsdag 06.04.2021 - søndag 11.04.2021.

Vi starter opp med innkvartering tirsdag fra kl. 15.00, og avslutter med lunch søndag kl. 13.00.

Dagsprogrammet blir:

                kl. 09.00               Frokost

                kl. 10.30               Møte/Bibeltime

                kl. 13.00               Lunch

                kl. 15.00               Kaffi/ forskjellig program

                kl. 17.30               Middag

                kl. 19.30               Møte

                                               Sosialt samvær etter møtet.

 

NB: Fredag 09.04. kl 15.00 blir det Generalforsamling for Den Norske Turistkirke Benidorm.

 

Talere blir Olav Dahl, Berit og Arne Øystein Rambekk. Sang av Berit og Arne Øystein og flere.

Pris: kr. 4500,00 pr.person for full pensjon.

 

Påmelding til:    Toril Torp, toril.kjendal() gmail.com,  mob. 91559205

                       Magne Wold, magnewold()yahoo.no, mob. 45867899

Du er hjertelig velkommen og inviter gjerne med deg venner.

Julehilsen

Kjære alle venner av Den Norske Turistkirke Benidorm.

Et spesielt år går mot slutten. Siden vi stengte kirken i mars, har vi hatt to fine samlinger i Norge. Det årlige stevne på Lista ble en fin samling, og det samme kan sies om vårt høststevne i Fyresdal i oktober.

Nå er tiden inne for å ønske dere alle en velsignet julehøytid. Det er mi bønn at Jesus må bli stor for oss alle denne julen.

Videre ønsker jeg dere et fredfullt og koronafritt nytt år!

Magne Wold

Kjære alle venner av Den Norske Turistkirke Benidorm. Det er en vanskelig tid vi er inne i nå. Styret for Turistkirken har bestemt at vi holder stengt i februar-mars 2021. Vi avventer og håper vi kan komme igang igjen fra 1.oktober 2021.

I skrivende stund er vi nå samlet ca. 40 personer på Fyresdal kurs og leirsted. Vi har herlige samlinger og et nydelig vær.

Styret har bestemt at vi vil ha en tilsvarende samling her i Fyresdal i tiden 6.-11. april 2021. Da vil vi også avvikle vår Generalforsamling siden vi ikke kan ha den i Spania. Sett av tiden og vær velkommen. Mer informasjon vil bli gitt både her og på facebook og i bladet vårt.

Fyresdal

Vi inviterer til høsttur/stevne på Fyresdal Kurs og Leirsted 13.-18. oktober 2020. Det er for Den Norske Turistkirkens venner og andre venner. Det betyr at du som har lyst, kan melde deg på.

Av programmet kan nevnes: Talere og sangere: Berit og Arne Øystein Rambekk, Svanaug og Gunnar Harkestad. Sangerne Gunilla og Johan Sigvardsson blir med fredag og lørdag.Det blir bibeltimer ved Sven Gunvaldsen og Magne Wold.

Det blir lagt opp med mye sang og musikk, og også anledning å nyte turområdet.

Pris for heile oppholdet med full pensjon: kr. 4 500,- pr.pers.

Påmelding til Toril Torp  tlf. 91559205 eller til Magne Wold  tl. 45867899

Høsten 2020

Styret for Den norske turistkirke Benidorm har vedtatt å holde kirken stengt høsten 2020 og januar 2021.

Det betyr at det blir ingen aktivitet i kirken denne tiden.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet hvordan pandemien utvikler seg.

Ta godt vare på dere selv.

LISTASTEVNET 31.JULI - 2.AUGUST 2020.

Her kommer programmet for Listastevnet.

Dette året blir annerledes pga. koronasituasjonen. Det blir ikke samling på bedehuset i Vanse som vanlig. Alle samvær vil være på flystasjonen der vi bor. De som ønsker å være med, må melde fra på forhånd.

Program

Fredag 31. juli:       kl. 16.00.        Innkvartering

                              kl. 17.00         Vi varmer grillen. (ta med grillmat)

                              kl. 19.00.        Hyggekveld. Toril leder og vi synger fra den nye sangboken.

Lørdag 1. august.    kl. 09.00.        Frokost.

                              kl. 11.00.        Bibeltime v. Berner Solås.

                              kl. 13.00.        Middag.

                              kl. 15.00.        Kaffi. Markering av DNTK 25 år. Olaug og Berner Solås tar oss                                                     med til misjonsmarka.

                              kl. 19.00.        Festmøte. Tale og sang av Berner Solås, sang av Jubelkoret.                                                     Utlodning.

Søndag 02.august.   kl. 09.00.        Frokost

                              kl. 11.00.        Gudstjeneste i Metodistkirken. Tale og sang av Berner Solås.

 

Påmelding til: Magne Wold, Mob. 45867899. Mailadr.    magnewold@yahoo.no   innen 10.juli.

Hilsen

Jeg vil hilse dere alle, venner av Den Norske Turistkirke Benidorm. Det er en vond og vanskelig tid vi er inne i nå. Mange er engstelige og redde i disse koronatider.

Jeg vil henvise deg til Salme 91. Du, som har tatt din tilflukt til Jesus, trenger ikke være redd. Herren er din beskytter. Det står:" Hans trofasthet skal beskytte deg og verne deg."

Vi vet lite om framtida. Men foreløpig regner vi med at Spaniatreffet på Lista 31/7-2/8 vil gå som planlagt. Vi avventer hva myndighetene bestemmer. Likeens håper vi å kunne starte opp vårt arbeid i Turistkirken i Benidorm i oktober. Men dette er også usikkert nå.

Følg med på hjemmesiden her og på Facebook.

Jeg ønsker dere alle en velsignet påskehøytid.

Magne Wold, leder.

Siste nytt

På grunn av Coronavirus og smittefare, har styret bestemt at kirken blir stengt fra mandag 16.mars.

Siste møtet blir søndag 15.mars kl. 19.00.

Takk til dere alle som har besøkt oss denne våren og velkommen tilbake når vi åpner i begynnelsen av oktober.

Vinter og vår 2020 i Turistkirken

Først vil vi ønske alle våre venner en velsignet jul og et godt nytt år!

Vi starter opp igjen onsdag 15.januar.

Talere i januar blir Jan Tore Olsen og Johannes Kleppa fra Centro Sarepta.

Taler i februar blir Per Tjøstheim.

I mars blir Olaug og Berner Solås med oss.

Nå håper vi dere pakker kofferten og kommer for å være med oss i Den Norske Turistkirke Benidorm.

Høsten 2019 i Turistkirken

I skrivende stund, 29.09.2019, har vi startet opp med høstens møtevirksomhet.

Det er Olav Dahl som er hovedtaler i oktober.

Samlingene blir som følger:

Onsdag kl. 19.00 Temamøte

Fredag kl. 11.00 Formiddagstreff

Lørdag kl. 12.00 - 13.00 Grøtservering

Lørdag kl. 19.00. Hyggekveld

Søndag kl. 19.00. Hele kirken synger.

I november 2019 blir Berit og Arne Øystein Rambekk med i Turistkirken.

Du er hjertelig velkommen.